Dây loa Monster XP

37,200

Thông số dây loa

– Có 2 lớp bọc chống thông khí
– Chất liệu bằng đồng nguyên chất sợi đồng sáng và mềm
– Lõi đốt không đen
– Chất âm trong, mạnh mẽ và mịn màng