ÂM THANH BOSCH

Liên hệ

Bosch CCS-DL : CCS 900 DELEGATE UNIT LONG MICROPHONE
Microphone đại biểu cần dài

Tính năng sản phẩm: Bosch CCS-DL

Nhỏ gọn, thiết kế hấp dẫn
Tích hợp điều khiển âm lượng cho tai nghe
Microphone với gốc linh hoạt và vòng ánh sáng
Hai ổ cắm tai nghe
Có sẵn với chiếc cổ thiên nga chiều dài tiêu chuẩn hoặc mở rộng
Thông số kĩ thuật sản phẩm: BOSCH CCS DL

Kích thước: 71 x 220 x 140 mm
Trọng lượng:1 kg